Liên hệ+420 773 186 867

Libušská 319/216 Praha 4, 14200

10.30 đến 18.00 Thứ 2 đến Chủ nhật

image

Kế toán cho công ty s.r.o. (pháp nhân)

- Lập hồ sơ kế toán cho công ty
- Soạn thảo mẫu đơn và kê khai thuế DPH, báo cáo kiểm tra đầu vào hàng tháng
- Quản lý tình trạng hàng trong kho
- Lập hồ sơ những khoản phải trả và phải thu
- Tổng kết tài sản
- Tư vấn kế toán
- Kê khai thuế thu nhập hàng năm
- Báo cáo kế toán và báo cáo cuối năm cho Sở tài chính bao gồm cả báo cáo lỗ lãi, bảng cân đối và những phụ lục của báo cáo kế toán cuối năm
- Có trách nhiệm giải trình và làm việc với Sở thuế, sở BHYT và BHXH.

Hồ sơ thuế (kế toán cho kinh doanh cá thể OSVČ)

- Lập hồ sơ thuế cho các doanh nhân cá thể
- Soạn thảo mẫu đơn và kê khai thuế DPH, báo cáo kiểm tra đầu vào hàng tháng
- Kê khai thuế thu nhập hàng năm
- Soạn thảo các mẫu đơn gửi báo cáo cuối năm cho BHYT và BHXH
- Tư vấn về những vấn đề liên quan tới việc tối ưu thuế và những khoản buộc phải chi trả khác
- Có trách nhiệm giải trình và làm việc với Sở thuế, sở BHYT và BHXH.

Kế toán lương nhân viên

- Làm bảng lương, tính lương nhân viên hàng tháng
- Lập hồ sơ quản lý lương và nhân sự
- Thanh toán thuế hàng năm cho nhân viên
- Đăng ký chủ lao động
- Đăng ký và hủy đăng ký nhân viên với Sở thuế, sở BHYT và BHXH
- Tịch biên và các khoản trừ lương khác của nhân viên
- Soạn những giấy tờ cần thiết khi bị cơ quan chức năng kiểm tra